1.CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CAMERA DAHUA TẠI MIỀN TRUNG

Ánh Nguyệt Cường tự hào là đơn vị phân phối camera Dahua tại Đà Nẵng và Miền trung Tây nguyên năm 2021

Ánh Nguyệt Cường tự hào là đơn vị phân phối camera Dahua tại Đà Nẵng và Miền trung Tây nguyên năm 2019

Ánh Nguyệt Cường tự hào là đơn vị phân phối camera Dahua tại Đà Nẵng và Miền trung Tây nguyên năm 2018

2. CHỨNG NHẬN MD (MASTER DEALER) LONGSE TẠI MIỀN TRUNG national dealer

3. CHỨNG NHẬN MD (MASTER DEALER) HIKVISON TẠI MIỀN TRUNG 

4. CHỨNG NHẬN MD (MASTER DEALER) EZVIZ (HIKVISON) TẠI MIỀN TRUNG 

Ánh Nguyệt Cường tự hào là đơn vị phân phối camera Ezivz tại Đà Nẵng và Miền trung Tây nguyên năm 2021

5. CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI CAMERA IMOU

6. CHỨNG NHẬN MD (MASTER DEALER) TOTOLINK TẠI MIỀN TRUNG