Hiển thị 1–12 trong 30 kết quả

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Camera hội nghị MAXHUB UC M30

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Camera hội nghị MAXHUB UC P10

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Camera hội nghị MAXHUB UC P20

Hội nghị truyền hình Maxhub

Camera Hội Nghị MaxHub UC W10

Hội nghị truyền hình Maxhub

Camera Hội Nghị MaxHub UC W21

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Camera hội nghị truyền hình VCC18

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Camera hội nghị truyền hình VCC20

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Camera hội nghị Yealink UVC50

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Camera hội nghị Yealink UVC80

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Camera hội nghị Yealink VCC22

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Camera Yealink UVC30-Room

MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC HIKVISION

Giá đỡ di động cho màn hình tương tác