“CMO” là gì?

C.M.O. là tên viết tắt của từ “Compensating Magnetic Oscillator” có nghĩa là “Dao động từ có tính bù đắp”, được đặt cho một công nghệ được phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu Tecnolab-COMOSYSTEMS  và được thiết kế để bù đắp các tác động bất lợi của con người khi tiếp xúc với trường điện từ.

CMO là một hệ thống thụ động (độc lập và không cần pin).

Cái gì được gọi là “Tín hiệu bù đắp”?

Công nghệ bù đắp CMO được thiết kế để bảo vệ tế bào, chủ yếu là duy trì sự liên kết ion-protein không bị rối loạn bởi từ trường gây ô nhiễm.

Nguyên tắc hoạt động của CMO :

Đây là dung dịch muối vi tinh thể được xử lý điện từ, phát ra các tín hiệu điện từ siêu thấp và các tín hiệu điện từ sinh học để giữ chức năng liên kết ion-protein.

Dung dịch muối vi tinh thể (kích hoạt bởi bức xạ của thiết bị gây nhiễm) sẽ tạo ra một tín hiệu siêu thấp; là tín hiệu bù đắp. Tín hiệu bù đắp này sẽ cộng hưởng với các thụ thể của sinh vật sống, và do đó cho phép các tế bào của cơ thể trao đổi một cách bình thường và tự nhiên, mặc dù có sự hiện diện của bức xạ điện từ nhân tạo.

 

Présence des ions dans les cavités protéiniques

Thực hiện trực tiếp trên mức sinh học, CMO không thay đổi cường độ của các thiết bị truyền thông tin và do đó không làm ảnh hưởng các hoạt động của các thiết bị điện tử.

Các ion trong cơ thể sẽ chuyển động quanh vị trí của mình và tạo ra 1 tần số nhất định.

Ví dụ như ion canxi có tần số quay tự nhiên là 35 Hz. Giá trị này nằm trong khoảng tần số của sóng mà chúng ta đo được với điện thoại di động di động.

Những điểm tương đồng này sẽ tạo điều kiện cho sự phá vỡ sự liên kết giữa các ion này với protein, đây là nguồn gốc của các rối loạn sinh học. CMO sẽ duy trì  chức năng liên kết giữa ion và protein.

 

Một số điều cơ bản cần thiết để hiểu nguyên tắc “Cộng hưởng sinh học”

1-    Đo sóng

Hai tham số được đo bằng EMF (trường điện từ):

– Đo cường độ của các sóng này, Gauss hoặc Tesla cho từ trường và trong volts / m cho điện trường. Đối với sóng điện từ nhân tạo (điện thoại di động, WiFi, TV, đài phát thanh, ăngten và tháp truyền dẫn cho điện thoại di động …), chúng ta sẽ đo công suất phát, hoặc cụ thể là mật độ dòng điện được định nghĩa là “tốc độ điện chảy qua bề mặt đã biết “, phép đo được thực hiện ở khoảng cách của một vài bước sóng với nguồn tần số vô tuyến. Mật độ này được thể hiện bằng Watt / m2. SAR (Specific Absorption Rate nghĩa là Tỷ lệ Hấp thụ Cụ thể: tham số được sử dụng để định lượng sự nguy hiểm của sóng), được coi là một biện pháp định lượng cho việc tiếp xúc gần với nguồn. Nó tương ứng với mức đo lượng năng lượng hấp thụ bởi cơ thể. Trong thực tế, SAR tương ứng với nhiệt sưởi ấm mà không cần xem xét sinh học.

– Phương pháp thứ hai liên quan đến tần số sóng được đo bằng Hertz (Hz), hoặc số chu kỳ trên giây. 1 Hz = 1 chu kỳ / giây.

Bài phát biểu “chính thức”  của các chuyên gia chủ yếu ở mức độ đo cường độ.

2-   Hiện tượng cộng hưởng

Tần số của các thiết bị (điện thoại di động, máy tính xách tay vv) chồng lên nhau, trực tiếp hoặc bằng sóng hài của chúng, tương tự các tần số của các dao động ion canxi, magiê, natri, lithium … hoặc phức tạp hơn như axit amin hoặc thậm chí trong toàn bộ nội tạng. Sự nhiễu sóng bên trong (sinh học) và bên ngoài (ô nhiễm điện từ) tạo ra hiện tượng cộng hưởng và “nhịp đập” tạo ra sự thay đổi chuyển động ion ở cấp độ tế bào và do đó thay đổi nồng độ các ion/ các chất trong các tế bào. Như một lời nhắc nhở, nó được biểu hiện dưới dạng nồng độ canxi nội bào trong tế bào của tuyến yên (xem bài báo: Nồng độ canxi trong tế bào tuyến yên) tăng gấp đôi sau khi tiếp xúc với điện thoại di động và trở lại bình thường với Bảo vệ CMO.

Các thiết bị gây ô nhiễm cùng tần số với ion trong tế bào, nhưng cường độ bức xạ điện từ của các thiết bị này là mạnh hơn hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ lần so với cường độ của ion trong tế bào.

 

Công nghệ sinh học CMO

Giải pháp hoạt động của các CMO là các giải pháp vi tinh thể được xử lý bằng các tần số “điều chỉnh” (trực tiếp hoặc với sóng hài) các mục tiêu tương thích sinh học nhằm phục hồi các chuyển động của các ion. Giải pháp này “ghi nhớ” những tần số của các ion để bù đắp những ảnh hưởng từ các trường điện từ gây ô nhiễm và sau đó phát ra tính hiệu khôi phục. Những tính chất này được thu được bằng cách xử lý vật lý của nó, gần một số khía cạnh của các phương pháp được sử dụng trong vi lượng đồng căn.

Trong thực tế, môi trường điện từ sẽ kích hoạt CMO.

Dung dịch vi tinh thể CMO này tạo ra các tín hiệu vi sóng, điều chỉnh theo tần số tự nhiên của các ion canxi, magiê, natri, lithium vv ở cấp độ tế bào. Những tín hiệu này là những hiện tượng chính xác và cộng hưởng và đánh bại ở mức độ di động trước đây gây ra từ các thiết bị gây ô nhiễm.

Dung dịch muối không ion hóa, không độc hại này tạo ra cảm ứng từ tính cường độ cực thấp, được đo bằng từ tính sinh học có nguồn gốc sinh học, trong femto Tesla bởi SQUID (Superconducting Quantum Interference Device).

Bức xạ từ CMO, đo được, tương đương với cường độ bức xạ của các cơ quan (đặc biệt là não *): khoảng 150 femto Tesla.

CMO sau đó hoạt động như một “ngã ba điều chỉnh” (tuning fork) để điều chỉnh tần số ban đầu, thúc đẩy cộng hưởng thích hợp; đây là những gì giải thích hiệu quả của việc bảo vệ CMO xem xét các thông số sinh học. Hiệu quả này được chứng minh bằng nồng độ canxi mà còn bằng nhiều nghiên cứu trên hocmon hoặc các dấu ấn sinh học khác, nó đã trở lại bình thường khi có CMO bảo vệ, mặc dù tiếp xúc với trường điện từ. (Xem tất cả các nghiên cứu dưới tab “Các nghiên cứu chính“.

 

Bảo hành

Bảo hành trọn đời, tối thiểu là 2 năm vì các kiểm nghiệm sinh học đã được thực hiện cách nhau hai năm, cùng với CMO, mang lại kết quả tương tự về bảo vệ ở mức độ sinh học. (Đại học Montpellier).

Tuy nhiên, các kỹ thuật và tần số của các thiết bị viễn thông được sử dụng bởi viễn thông thay đổi theo thời gian, có nghĩa là chúng ta phải thường xuyên cập nhật phổ phát xạ (emission spectrum) các sản phẩm của chúng ta, hay có nghĩa là chúng ta cũng phải nâng cấp các thiết bị CMO để phù hợp với sự thay đổi của các thiết bị truyền thông đó.