Bộ đàm cầm tay KBC DL-255/355 VHF/UHF

1,999,000 1,599,000

Thông số sản phẩm
  • Sử dụng tần số FM, có đủ cả 2 dảitần UHF / VHF
  • Khoảng cách kênh 25KHz / 12.5KHz
  • Hoạt động liên tục 6h và thời gian chờ lên đến 48h
  • Công suất cao 5W