Bộ kéo dài HDMI + USB bằng dây cáp quang HDES10

3,650,000

Bộ kéo dài HDMI + USB bằng dây cáp quang HDES10

Bộ kéo dài HDMI + USB bằng dây cáp quang, khoảng cách kéo dài tối đa 20km