Bộ phát WiFi 3G/4G Tenda 4G03 – 150Mbs, Hỗ trợ 32 User – Hàng chính hãng