Cổng xoay bật ngang kiểm soát cửa dùng thẻ HIKVISION DS-K3B501S-L/M-Dp90(O-STD)

Cổng xoay bật ngang kiểm soát cửa dùng thẻ HIKVISION DS-K3B501S-L/M-Dp90(O-STD)