Giá đỡ di động cho màn hình tương tác

Giá đỡ di động cho màn hình tương tác

– Giá đỡ di động trên màn hình tương tác thông minh
– Sức chịu tải: 100 kg
– Kích thước màn hình phù hợp: 65-86 Inch
– Kích thước: 1100×1682.5×550
– Trọng lượng: 44kg
– Chất liệu: SGCC