Kìm bấm đầu mạng RJ45 và thoại RJ11 – DINTEK  Made in Taiwan.

590,000