Màng lọc HEPA cho Liectroux C30B

150,000

  • Số lượng: 2 tấm lọc HEPA
  • Sử dụng với robot hút bụi Liectroux C30B.
  • Chu kỳ thay thế: ba tháng một lần.