Quạt năng lượng mặt trời Jindian JD-138LL

1,150,000