Thiết bị mạng – Router Wifi ngoài trời Tenda O3

  • •  Băng tần 2.4GHz / chuẩn 11n / tốc độ 150Mbps
  • •  Anten định hướng 12dBi
  • •  Chuẩn kháng nước và bụi IP64
  • •  Chống sét 6000V
  • •  Hỗ trợ chế độ AP,Station,WISP
  • •  Hỗ trợ Passive PoE dùng Injector khoảng cách đến 60m