XVRDA2116D

4,900,000

ĐẦU GHI HÌNH 1080P-LITE CHUẨN NÉN H265 /H265+

Danh mục: