XVRDA3116HDB

8,900,000

ĐẦU GHI HÌNH 5MP-LITE CHUẨN NÉN H265 /H265+

Danh mục: