Bộ điều khiển điều hòa thông minh MakiHome có phản hồi trạng thái, tương thích Homekit, Google, Maika

Danh mục: ,