BỘ DỤNG CỤ LÀM CÁP QUANG MAR-500, BỘ SẢN PHẨM LÀM CÁP QUANG MAR-500