Bộ phát WiFi Ruijie RG-EW300N tốc độ 300Mbps

– Bộ phát Wi-Fi 4 luôn ổn định
– Tốc độ Wi-Fi: 2,4 GHz 300 Mbps
– 4 chế độ được hỗ trợ: Chế độ bộ định tuyến, Chế độ bộ lặp, Chế độ AP, Chế độ WISP
– Dễ dàng thiết lập
– Hỗ trợ quản lý cloud miễn phí trọn đời