CA750

AP ốp trần băng tần kép AC750

– Công nghệ thế hệ kế tiếp IEEE 802.11ac
– Băng tần kép hoạt động đồng thời
– Phần cứng mạnh mẽ cung cấp kết nối ổn định
– Nguồn cấp linh hoạt Passive PoE
– Truyền tải Wi-Fi đường dài
– Quản lý tập trung mạng với bộ điều khiển tập trung WLAN
– Kiểm soát truy cập với nhiều mạng Wi-Fi
– Bảo mật nâng cao