Cáp quang 1F0 (Cáp dẹp)

  • ( Cuộn 1000M)
  • Loại thuê bao: Dây thuê bao quang treo, nệm chặt 01 sợi quang
  • Tín hiệu thuê bao: FTTH 2×5 -01FO
  • Trọng Lượng dây/ Trọng lượng tổng: 20Kg/21kg
  • Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 8696:2011
  • Số sợi: 1 sợi quang đơn mode.
  • Chuẩn ITUT G.652.D.
  • Dây quang của bưu điện.
  • Ứng dụng: Triển khai lắp cho hệ thống mạng Lan, dùng đầu đấu nhanh Fastconnect , hoặc hàn quang để kết nối.
  • Ứng dụng thi công camera ip trên diện rộng.