Máy đo OTDR ELOIK ALK 3200S PRO tiếng Việt 2 bước sóng 1310/1550nm