Tổng đài IP Grandstream UCM6204

1,130,000

Thông số sản phẩm
  • Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail..
  • Với 2 đường vào bưu điện (cho phép mở rộng thêm nhiều đường bưu điện), ra 2 máy lẻ analog và 500 máy lẻ SIP, Lời chào (IVR nhiều mức), Họp hội nghị Voice và video nhiều bên, ghi âm cuộc gọi, Fax..Hỗ trợ 45 cuộc gọi đồng thời