Hướng dẫn cách Giới Hạn Camera Xem Trực Tiếp Trên Đầu Ghi Hikvision

Tính Năng LiveView Permission trên đầu thu HIKVISION

  • Sử dụng cho đầu ghi của HIKVISION
  • Giới hạn số camera khi xem trực tiếp qua màn hình suất qua cổng HDMI/VGA
  • Sử dụng cho của đầu ghi DVR – HVR Turbo 4.0 – 5.0 cho Firmware V4.20.000 trở lên (Đầu ghi sử dụng cho các dòng K-Seri  trở lên)
  • Sử dụng cho của đầu ghi NVR K- Seri , I-Seri
  • Sử dụng khi Logout tài khoản trên màn hình ( Logout hoặc thiết bị sẽ tự động đăng suất khi không sử dụng)
  • Có thể giới hạn số kênh xem trực tiếp trên màn hình TV mà không cần tắt kênh tại mục Live view => View
  • Có thể bật tắt từ xa bằng web hoặc trực tiếp trên TV
  • Sẽ có thông báo No Permission cho các camera không cho phép quan sát khi đã đăng suất tài khoản sau khi cài đặt
  • Cấp quyền bằng user để giới hạn số camera xem camera khi sử dụng qua phần mềm

Cách cài đặt để giới hạn camera khi xem trực tiếp

Thông qua màn hình trực tiếp

Cài đặt => User => Chọn User muốn cài đặt => Live View Permission => Chọn camera Cho phép sử dụng => Apply => OK

 

Cài từ xa Thông qua trình duyệt Web

Sau khi đăng nhập vào đầu ghi với địa chỉ IP LAN hoặc từ xa qua tền miền thid tiến hành cài đặt

Configuaration => System => User Management => User Management => Chọn User muốn cài đặt => Live View Permission => Chọn camera Cho phép sử dụng => OK => Save

Kết quả trước và sau khi cài đặt

Sẽ có thông báo ” No Permissio ” Khi đăng suất tài khoản

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *