RESET MẬT KHẨU HIKVISION BẰNG XML

1. Xuất file XML (chọn Export file)

Dùng phần mềm Sadp Tool

2. Lưu file và gửi cho Ánh Nguyệt Cường (anhnguyetcuong@gmail.com or zalo 0915878525)

3. Ánh Nguyệt Cường sẽ gửi lại 1 file, người dùng nhập file do Anh Nguyệt Cường  gửi về( Chọn Import file ). Sau khi nhập file, người dùng có thể đặt mật khẩu mới cho thiết bị :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *